Puhelin  010 505 6750
Sähköposti  info@loime.fi

Tarinamme

Vaikka kalevalansuomalainen sana ”loime” tarkoittaa rupesin ja myös loin itseni (luome – loime – loihe = rupean – rupesin – rupesi), yrityksellä on itse asiassa jo pitkä historia vuodesta 1989. Aloin vastaanottaa pieneläimiä pääkaupunkiseudulla perustamallamme yksityisvastaanotolla (Malminkartanon eläinlääkärivastaanotto Ay).  Hieman myöhemmin olimme perustajajäseninä kahden vastaanoton muuttaessa samoihin tiloihin (Kannelmäen eläinlääkärit Oy).

Pitkäaikaisen haaveen – maalle muuton – jälkeen aloitamme täällä. Jos emme nyt suorastaan luo itseämme, nahkamme kuitenkin.

Käsityöläisyyttä rakastavana sana ”loimi, loimet” saa minut muistamaan tehtäväni: olla luomassa loimia eläinten hyvinvoinnille, yhdessä asiakkaan – sinun – kanssasi. Hyvinvoiva eläin on terve. Terve eläin on ilo.

Loimi suojaa. Hyvä eläinterveys on monen asian summa: eläimen sisäisten tekijöiden, taudinaiheuttajien ja ympäristötekijöiden tasapaino. Usein ympäristötekijät ovat vaaánkieli. Varsinkin kesytettyjen eläintemme kanssa olemme samassa lokerossa. Terveytemme on yhteinen.

Iskulauseemme on: loimet eläinterveydelle.

Yrityksen tulevaisuus riippuu paljon siitä, kuinka yhteistyömme eläinten omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa eläimen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sujuu.  Yhteistyö on keskeinen eettinen arvomme, jota haluamme toteuttaa suhteissamme eläimen omistajiin, eläinlääkärikollegoihin ja muihin eläinten kanssa työskenteleviin. Vastuullisuus eläimistä, ihmisistä ja luonnosta on meille tärkeää. Arvojemme mukaisesti pyrimme ylläpitämään ammattitaitoa ja korkeaa ammattietiikkaa.