Puhelin  010 505 6750
Sähköposti  info@loime.fi

Kyynpurema

Kyynpuremia esiintyy yleisesti lemmikkieläimillä keväällä ja kesäisin. Kun kyy puree lemmikkiä, tulee omistajan toimittaa lemmikki pikaisesti eläinlääkärin arvioitavaksi. Purema voi olla hengenvaarallinen sekä kissoille että koirille.

Oireet

Kyynpuremalle tyypilliset oireet ovat kova kipu puremakohdassa sekä voimakas turvotus, osa lemmikeistä menee apaattisiksi. Koiria purraan yleisimmin pään alueelle tai raajoihin, kissoja tassuihin. Purema voi kuitenkin osua mihin hyvänsä kohtaan lemmikkiä. Puremakohta voidaan joskus nähdä yhtenä tai kahtena pistohaavana eläimen ihossa tai limakalvolla, mutta läheskään aina puremakohtaa ei nähdä.

Kyynmyrkyllä on kivun ja turvotuksen lisäksi myös vakavampia vaikutuksia, jotka omistajan on yleensä mahdoton havaita lemmikistään ilman tarkempia tutkimuksia. Myrkky voi vaurioittaa sydäntä, aiheuttaa punasolujen hajoamista ja veren hyytymishäiriöitä, laskea verenpainetta ja aiheuttaa munuaisvaurion. Oireet voivat olla hyvin epäspesifisiä oksentelusta, ripuloinnista ja vatsakivuista hengitysvaikeuksiin. Osa oireista voi tulla myös vasta viikkojen kuluttua (lihasjäykkyys, liike- ja tuntohäiriöt).

Ensiapu

Kun kyy puree lemmikkiä, tulee omistajan ottaa heti yhteyttä eläinlääkäriin. Ensiapua ei kotona yleensä pystytä juurikaan antamaan, sillä kyytabletteja ei suositella annettavaksi koirille tai kissoille lainkaan. Jos lemmikkiä purraan esimerkiksi lenkillä, kannattaa eläin kantaa kotiin mikäli eläimen paino ei tätä rajoita. Mahdollisimman vähäinen liikkuminen hidastaa myrkyn etenemistä lemmikin elimistössä.

HUOM!

Kyytabletteja ei suositella annettavaksi lemmikkieläimille kyynpuremissa! Poikkeuksena lemmikit, joita on purtu esimerkiksi kieleen ja hengitys vaikeutuu voimakkaan turpoamisen seurauksena.

Kipulääkkeitä ei tule antaa lemmikille kuin ainoastaan eläinlääkärin ohjeen mukaan

Eläinlääkäriin!

Eläinlääkärissä arvioidaan eläimen kunto. Oireet ovat yksilöllisiä, osa selviää hyvin lievin oirein ja toisaalta osa potilaista on hengenvaarassa. Hyväkuntoiselle lemmikille riittää yleensä yleistutkimuksen lisäksi perusverinäytteiden tutkiminen, kivunhoito ja nesteterapia. Nestehoidolla pyritään tukemaan verenkiertoelimistön ja munuaisten toimintaa. Huonokuntoiset potilaat voivat olla shokissa ja vaatia sairaalatasoista hoitoa. Kyyn vastamyrkkyä käytetään yleensä huonokuntoisille potilaille ja sen antamisesta on eniten hyötyä silloin, kun vastamyrkky annetaan alle 24h kyynpuremasta.

Jatkohoito ja seuranta

Eläinlääkäristä kotiutumisen jälkeen jatkohoito riippuu potilaan kunnosta. Omistajan on tärkeää seurata lemmikin yleisvointia ja virtsaneritystä. Jos virtsaa tulee vähän tai ei lainkaan, on otettava pikaisesti yhteys eläinlääkäriin. Koska osa oireista voi tulla lemmikille viiveellä, suositellaan yleensä verinäytekontrollia parin viikon kuluttua puremahetkestä. Antibioottilääkitystä tarvitaan hyvin harvoin, vain niissä tapauksissa mikäli puremakohta tulehtuu.

Artikkelin kirjoitti: ELL Marianna Karvonen (12.5.2016)