Puhelin  010 505 6750
Sähköposti  info@loime.fi

Lampaiden loistorjuntasuunnitelmat

Ruuansulatuskanavamatojen aiheuttama suolistotulehdus tai lievemmillään ravinteiden saannin heikentymisestä johtuva kasvun hidastuminen ovat merkittävin lammastalouden kannattavuutta heikentävä tekijä. Ruuansulatuskanavamatojen hävittäminen ei ole onnistunut matolääkkeistä huolimatta. Maailmalla on runsaasti tietoa loishäätölääkkeille vastustuskyvyn kehittäneistä loispopulaatioista. Loislääkeresistenssi on hyvin pysyvä ominaisuus loisella: kerran saatuaan siitä mahdoton päästä eroon, ainakaan tuotannollistaloudellisesti järkevässä ajassa. Lampaiden loistorjunnan päämäärä ei ole päästä kokonaan eroon ruuansulatuskanavan loisista.

Päämääränä on löytää suunnitelmalliset keinot taistella loisia vastaan niin, että niiden määrä pysyy kohtuullisena ja niin, että tilan loiset säilyttävät herkkyytensä loislääkkeille.Suunnitelmallisuus edellyttää, että tilan laidun- ja viljelykierto, loistilanteen seuranta, lääkeherkkyyden varmistaminen, lääkkeen antoon liittyvät asiat mietitään etukäteen. Loishäätösuunnitelma on myös aina tilakohtainen.

Suunnitelmallinen loistorjunta on hyvinvointikorvauksiin oikeuttava toimenpide (Lampaiden ja vuohien hoito/Loistorjuntasuunnitelma ja papananäytteet).