Puhelin  010 505 6750
Sähköposti  info@loime.fi

Laboratoriopalvelut


Laboratorio, perusparametrit saadaan potilaan odottaessa

Kohdennettujen laboratoriotutkimusten ansiosta toivomme voivamme omalta osaltamme vähentää antibioottien ja loislääkkeiden käyttöä.

Klinikan omassa laboratoriossa pystytään tekemään muun muassa perusveri- ja virtsanäytetutkimukset, bakteriologiset viljelyt, sekä eri eläinlajien loisien määrällisiä, että laadullisia tutkimuksia.

Yhteistyölaboratoriomme on suomalainen eläinlaboratorio Movet, jolta ensisijaisesti muut tarvittavat laboratoriopalvelut ostetaan.